Formalized Music – I.Xenakis


Formalized Music (αναθεωρημένη έκδοση με περαιτέρω προεκτάσεις, νέο υλικό και διορθώσεις από τον Sharon Kanach). 1991, Pendragon Press, Stuyvesant (NY)

Ένα βιβλίο που σκοπεύω να αγοράσω και να διαβάσω αυτό τον καιρό είναι το παραπάνω βιβλίο που αναφέρεται στην Μαρκοβιανή προσέγγιση (στοχαστικές διαδικασίες) για την μουσική. Ουσιαστικά είναι μια μαθηματική και με κάποια στοιχεία πάνω στη φιλοσοφία της μουσικής ανάλυση.

ISBN: 1576470792

Advertisement

Από τη μουσική στον ήχο

Συγγραφέας: Συλλογικό | Feld, Steven | Roseman, Marina | Seeger, Anthony
Κατηγορία: Μουσική
Εκδότης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Ημερ/νία έκδοσης: 2005
Μεταφραστής: Πανόπουλος, Παναγιώτης
Επιμελητής: Πανόπουλος, Παναγιώτης
Αριθμός σελίδων: 250
ISBN:960-221-320-5
Τιμή εκδότη:18.81€

Το βιβλίο αυτό είναι μια συμβολή στην ελληνική βιβλιογραφία για την ανθρωπολογική προσέγγιση της μουσικής. Περιλαμβάνει τρεις σημαντικές όσο και χαρακτηριστικές μελέτες ανθρωπολογίας της μουσικής, που σηματοδοτούν ταυτόχρονα τη σταδιακή στροφή του ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος προς την εθνογραφία του ήχου. Για τους συγγραφείς του τόμου, ο ήχος αποδεικνύεται ουσιαστικό συνδετικό υλικό των κοινωνικών σχέσεων, καθώς και των πολιτισμικών και φυσικών παραμέτρων της ύπαρξης, ενώ λειτουργεί επίσης ως το κατεξοχήν πεδίο άρθρωσης των κοινωνικά προσιδορισμένων συναισθημάτων.

Τα νοήματα του ήχου δεν εξαντλούνται στη λογική και τη δομή των τονικών σχέσεων της μουσικής που δημιουργούν οι υπό μελέτη κοινωνίες, αλλά σχετίζονται στενά με διάφορα πλαίσια: την κοινωνική δομή, το πολιτισμικό σύστημα, την επιτέλεση, τους ήχους της καθημερινής ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Τα πλαίσια αυτά συγκροτούνται ως ένας ηχητικός-ακουστικός χώρος μέσα στον οποίο και μέσω του οποίου οι κοινωνίες αυτές κάνουν μουσική, δημιουργούν το ιδιαίτερο ηχητικό τους σύστημα ως κοινωνικό σύστημα. Στην εισαγωγή, οι μελέτες του τόμου τοποθετούνται στα θεωρητικά, μεθοδολογικά και εθνογραφικά τους συμφραζόμενα, ενώ στο επίμετρο εξετάζονται διεξοδικά ορισμένες πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο των ανθρωπολογικών και των ιστορικών προσεγγίσεων του ήχου.

Θεωρία και Αρμονία του Δ.Πυργιώτη

Η σειρά βιβλίων για θεωρεία, αρμονία κλίμακες κ.λπ. του Δημήτρη Πυργιώτη από τις εκδόσεις Fagotto είναι μια απο τις πιό ολοκληρωμένες και πλέον αξιόλογες προπάθειες που έχω δεί να κυκλοφορεί σε βιβλία του είδους στην Ελλάδα .

Εκείνο που θεωρείται πρωτοπόρο και καινοτόμο σε βιβλία του είδους είναι τα συνοδευτικά ασκησιολόγια και τα CD με τα παραδείγματα .

Αναλυτικότερα αναφέρομαι στα :

ISBN: 960-7075-69-2

Η «Μουσική Θεωρία και Πρακτική» είναι συμβατή με την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία και είναι προσαρμοσμένη στην ελληνική πραγματικότητα. Προορίζεται για το σπουδαστή ή το φιλόμουσο χωρίς προηγούμενη θεωρητική κατάρτιση, ο οποίος επιθυμεί παραγωγική γνώση των βασικών όρων, συμβόλων, εννοιών και λειτουργιών της μουσικής θεωρίας. Είναι το μεθοδικό και ευέλικτο εγχειρίδιο για τις τάξεις της μουσικής θεωρίας όλων των εκπαιδευτηρίων: Ωδείων, Μουσικών Σχολών, Ινστιτούτων Κατάρτισης και Ανώτερων Ιδρυμάτων.
Η σειρά «Μουσική Θεωρία και Πρακτική» αποτελείται από 3 τόμους, τον α’ τόμο που αναφέρει τη θεωρία και τους β’ & γ’ με τα ασκησιολόγια. Στα κεφάλαια 1, 2 & 3 εξετάζονται τα θεμελιώδη στοιχεία που διαμορφώνουν τον μουσικό ήχο: οι νότες, ο ρυθμός και η έκφραση, ενώ τα κεφάλαια 4, 5 και 6 εξετάζονται οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους μουσικούς φθόγγους: τα διαστήματα, οι κλίμακες κι οι συγχορδίες.
Σε ειδική αναφορά εκτίθενται οι κανόνες της μουσικής σημειογραφίας, ταξινομούνται τα μουσικά όργανα και καταγράφονται οι κλίμακες της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Η μεθοδολογία που προτείνεται από το συγγραφέα ενθαρρύνει το σπουδαστή να πραγματοποιεί ένα βήμα κάθε φορά. Να αρχίζει τη μελέτη από το παράδειγμα και να προχωρεί στην κατανόηση της έννοιας από το θεωρητικό κείμενο. Με την πεποίθηση ότι η αποκτηθείσα γνώση εμπεδώνεται με την πράξη, στους δύο τόμους των ασκησιολογίων περιέχονται πλήθος απλών εφαρμογών και δημιουργικών προβλημάτων, ενώ υποδεικνύονται δραστηριότητες ακουστικής εξάσκησης και σύνθεσης.

To μοναδικό στο είδος του τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα….

ISBN: M-801151-01-8

2048 ΚΛΙΜΑΚΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ – ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΗΣ JAZZ – ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ – ΑΡΑΒΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΑΚΑΜ – ΤΟΝΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ – ΝΕΟΤΟΝΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ – ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ BLUES, ΤΗΣ ROCK & ΤΗΣ JAZZ – ATONIKH ΘΕΩΡΙΑ & ΔΩΔΕΚΑΦΘΟΓΓΟ

Γνωρίζουμε την αγωνία και την ανάγκη του μουσικού να ελέγξει και να υποτάξει το υλικό του, ιδιαίτερα τους μουσικούς φθόγγους και τους συνδυασμούς τους.
Ο «Θησαυρός των Μουσικών Κλιμάκων» απελευθερώνει τώρα τον μουσικό.
Όλες οι κλίμακες, όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί των μουσικών φθόγγων είναι εδώ.
Οι 2048 κλίμακες του μουσικού μας χορδίσματος παρουσιάζονται και ταξινομούνται σύμφωνα με τον αριθμό των φθόγγων που τις αποτελούν (είδος), τα διαστήματα που περιέχουν (interval vector), την τάξη συνόλου που ανήκουν (set class), τον τύπο σχηματισμού τους (κατηγορία) και τη συμμετρία τους.

Το μόνο που έχει να κάνει ο μουσικός είναι να δοκιμάσει, να επιλέξει και να συνθέσει.
Όμως η έκταση του «Θησαυρού» δεν περιορίζεται στην καταγραφή και την παράθεση των κλιμάκων.
Περιλαμβάνει στο δεύτερο μέρος, σε συνοπτική και εποπτική μορφή, τα μουσικά συστήματα συνδυασμού των μουσικών υψών, που καθορίζουν σήμερα τη μουσική μας: την τονική αρμονία, την τζαζ, την ελληνική παραδοσιακή μουσική, τη βυζαντινή μουσική, τα αραβοτούρκικα μακάμ, τη νεοτονική αρμονία και τους τρόπους, την ατονική θεωρία και το δωδεκάφθογγο.

Γίνεται φανερό ότι ο «Θησαυρός» φιλοδοξεί να είναι «η μικρή εγκυκλοπαίδεια των μουσικών υψών».
Μετατρέπεται έτσι σε υποβοηθητικό εργαλείο μελέτης, ανάλυσης και σύνθεσης.

Και την αρμονία στην πράξη

ISBN: 960-7075-00-0

Ολοκληρωμένη εισαγωγή στην αρμονική σύνταξη της έντεχνης και της λαϊκής μουσικής με παραδείγματα από το παραδοσιακό και το σύγχρονο τραγούδι.

Η «Αρμονία στην Πράξη» προσφέρει:

* στον ερασιτέχνη μουσικό ένα αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο να μάθει αρμονία
*στον επαγγελματία μουσικό νέες ιδέες για την κατασκευή μελλοντικών κομματιών,
*στο δάσκαλο της μουσικής μία σύγχρονη και ευφάνταστη μέθοδο διδασκαλίας της αρμονίας.
Xαρακτηριστικά του βιβλίου (ΤΟΜΟΙ 1 & 2):

*Καλύπτεται όλη η ύλη της κλασικής αρμονίας, από τη διατονική αρμονία της μείζονος και της ελάσσονος κλίμακας έως τη διευρυμένη τονικότητα, την αρμονία των τρόπων και το χρωματικισμό.
* Παρουσιάζεται σε πρωτότυπη μελέτη η αρμονία του blues, της rock και της jazz.
* Εκτίθεται με ολοκληρωμένο τρόπο, πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, η αρμονία της ελληνικής μουσικής (παραδοσιακής, ρεμπέτικης και λαϊκής).
* Περιέχονται πάνω από 300 παραδείγματα, αποσπάσματα από γνωστά τραγούδια.
* Όλα τα παραδείγματα αναλύονται αρμονικά, έχουν μεταγραφεί για πιάνο και περιλαμβάνονται στα 2 cd που συνοδεύουν την έκδοση (1 cd σε κάθε τόμο).
* Χρησιμοποιείται ορολογία συμβατή με τη διεθνή βιβλιογραφία.
* Επεξηγείται η τεχνική της εναρμόνισης και της επανεναρμόνισης, με υποδειγματικές εφαρμογές στο τέλος κάθε κεφαλαίου.
* Η σχεδίαση του κειμένου εξυπηρετεί την άνετη οπτική προσπέλαση της ύλης.
* Στα προσαρτήματα περιέχονται: αναλυτικοί πίνακες συγχορδιών, κατάλογος αρμονικών συνδέσεων, τρόποι συνοδείας στο πιάνο και την κιθάρα, γλωσσάρι, ευρετήριο όρων και παραδειγμάτων.

και το δεύτερο μέτος που κυκλοφορεί τον άλλο μήνα με το συνοδευτικό cd.

ΙSBN :σε αναμονή